Diageo Inc 81 views

This company has no active jobs

Diageo Inc

Johnnie Walker is a brand of Scotch Whisky owned by Diageo that originated in Kilmarnock, Ayrshire, Scotland.

Connect with us

Bidishare

Trang web sẽ là cầu nối giữa giữa nguồn việc làm  và các bạn có nhu cầu việc làm.

Liên hệ

Phone: 01692488297
Hotmail: vieclam@bidishare.com
Website: http://bidishare.com